S nami sa nepopálite ...

Svojich klientov už viac ako 30 ROKOV profesionálne, účinne, spoľahlivo a bezpečne CHRÁNIME PRED TEPELNÝMI RIZIKAMI.

SAFEPRO s.r.o. je tuzemským výrobcom a dodávateľom špeciálnych OOP proti tepelným rizikám. Začiatky činnosti spadajú do rokov 1990-91 a priamo nadväzujú na dlhoročné skúsenosti stabilných obchodných partnerov. Popri výrobe a distribúcii OOP ponúkame aj technické textílie a ochranu technológií. Naše produkty sú určené pre všetky prevádzky s náročnými tepelnými procesmi.

 

ŠTANDARDNÉ POLOŽKY DRŽÍME SKLADOM a dodávame obratom. Potrebné informácie Vám radi poskytneme aj formou konzultácie.

Produktový katalóg nájdete v časti "Na stiahnutie", atuálny cenník a ďalšia potrebná dokumentácia sú dostupné po registrácii a prihlásení.


Produkty


Tepelné riziká (teplo a/alebo oheň), následky a ochrana pred nimi

Naše výrobky a technické textílie poskytujú profesionálnu ochranu pred všetkými druhmi tepelných rizík (šírenie plameňa, kontaktné teplo, konvekcia - otvorený plameň, sálavé teplo, postrek taveninou - roztaveným kovom), ktoré môžu Vás, Vašich pracovníkov, alebo Vaše technológie ohroziť v agresívnom priemyselnom prostredí.

Na týchto stránkach nájdete stručný prehľad našich výrobkov a potrebné vysvetlenia v súlade s legislatívou a platnými technickými normami v oblasti ochrany pred teplom.

Typy použitých materiálov:

Safepro, s.r. o.

 
Výber jazyka  EN 
SAFEPRO s.r.o. Pekná 10, 040 01 Košice
Tel: 0905 651 814
Sídlo: Lesná 6, 040 01 Košice
e-mail: safepro@safepro.sk